top of page

Магнітно-резонансна томографія головного мозку

 

Перспективний метод діагностики, який стрімко розвивається. На сьогоднішній день МРТ є одним з основних методів дослідження структури головного мозку. МРТ — це дослідження з отриманням пошарового зображення мозку з метою виявлення його захворювань.

 

МРТ головного мозку є єдиним методом, який дозволяє:

 • візуалізувати бляшки розсіяного склерозу;

 • визначати наявність активної запальної демієлінізації.

 

Рання постановка діагнозу з допомогою томографії головного мозку дозволяє своєчасно почати лікування захворювання.

 

Покази до проведення МРТ головного мозку

 • черепно-мозкова травма (струс мозку або забої мозку);

 • головокружіння;

 • онкологічні захворювання головного мозку (рак, метастази) та його оболонок;

 • поява слабкості в кінцівках;

 • васкуліти;

 • сильні та тривалі головні болі незрозумілого походження;

 • артеріовенозна мальформація;

 • при виникненні судом або збільшенні частоти судомних приступів;

 • вроджені аномалії;

 • зниження пам’яті та орієнтації;

 • сплутаність свідомості;

 • двоєння в очах;

 • cудинні захворювання головного мозку (інсульт, ішемія мозку);

 • запальні процеси у хворих на ВІЛ;

 • інфекційні (вірусні, бактеріальні) захворювання головного мозку;

 • демієлінізація (розсіяний склероз).

 

Можливості МРТ головного мозку

МРТ головоного мозку дозволяє отримувати в необхідних проекціях зображення структур:

 • головного мозку;

 • менінгеальної оболонки;

 • внутрішнього вуха;

 • очей (орбіти ока);

 • нервової тканини.

 

У пацієнтів з гострою стадією інсульту проведення МРТ головного мозку дозволяє:

 • диференціювати геморагічні та ішемічні ураження;

 • прогнозувати розвиток інфаркту мозку;

 • визначати показники до тромболітичної терапії.

 

Нові можливості при проведенні МРТ мозку дозволяють суттєво покращити результати лікування пацієнтів з пухлинами мозку, в тому числі завдяки:

 • визначенню ділянки найбільшої злоякісності пухлини для її стереотаксичної біопсії;

 • неінвазивному моделюванню і плануванню хірургічної операції зі збереженням життєво важливих функцій головного мозку.

 

Проводяться обстеження в різних режимах при МРТ мозку:

 • сітки кровоносних судин головного мозку (МР-ангіографія судин головного мозку);

 • мозкової тканини на наявність в ній пухлин, гематом, аневризм, кист, мальформацій (відхилення розвитку кровоносних судин);

 • орбіт очей;

 • глибинно розміщених в головному мозку гіпофіза, епіфіза, проміжного та довгастого мозку, мозочка (МРТ гіпофіза).

 

Сучасні методики проведення томографії мозку дозволяють:

 • отримувати інформацію про кровоплин на капілярному рівні (перфузійна МР-томографія мозку);

 • кількісно оцінювати рух молекул води через мембрани клітин (дифузійна МРТ головного мозку);

 • визначати концентрацію метаболітів в речовині мозку або вимірювати рН такнин мозку (МР-спектроскопія мозку);

 • картирувати функціональні зони кори головного мозку (рухову або моторну (функціональна томографія голови);

 • застосовувати МРТ голови при плануванні хірургічного втручання;

 • використовувати МРТ мозку як незамінний інструмент для подальшого післяопераційного контролю;

 • оцінити об’єм і положення шлуночкової системи головного мозку при МРТ обстеженні;

 • ефективно візуалізувати цистерни основи черепа та інші порожнини, які містять спинномозкову рідину.

 

МРТ гіпофіза

Один з найдостовірніших методів дослідження гіпофіза в сучасній нейрорентгенології. На сьогоднішній день МРТ вважається найбільш інформативною і безпечною технологією виявлення та дослідження захворювань цієї області головного мозку.

 

Показання

 • зміна рівня гормонів, що виділяються гіпофізом у кров;

 • підозра на новоутворення (аденоми, кісти, мікроаденоми, пролактиноми і т. д.).

bottom of page