top of page

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)

 

Сучасний, безпечний (без іонізуючого випромінювання) і надійний томографічний метод дослідження внутрішніх органів і тканин, який працює на фізичному явищі ядерного магнітного резонансу (суть методу полягає у вимірюванні електромагнітного відгуку ядер атомів водню на збудження їх певною комбінацією електромагнітних хвиль в постійному магнітному полі високої напруженості).

МРТ є високоефективним дослідженням для діагностики захворювань центральної нервової системи, хребта, м’язово-суглобової системи і ряду внутрішніх органів.

Протипокази до проведення МРТ

  • наявність кардіостимулятора, слухового апарата та імплантів невстановленого походження;

  • обстеження пацієнтів з масою тіла понад 120 кг, що пов’язано з обмеженням навантаження на стіл томографа;

  • об’єм тіла пацієнта в найширшому місці несумісний з діаметром тунеля томографа (близько 70 см);

  • неадекватна поведінка хворого (психомоторне збудження, панічна атака);

  • стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

  • клаустрофобія – боязнь і виражений дискомфорт при перебуванні в замкнутому просторі (крім МРТ обстежень суглобів);

  • неможливість лежати нерухомо протягом всього обстеження МРТ (наприклад, внаслідок сильного болю або неадекватної поведінки, а також у дітей до 8 років);

  • необхідність постійного моніторингу життєво важливих показників (ЕКГ, артеріальний тиск, частота дихання) та проведення постійних реанімаційних заходів (наприклад, штучного дихання);

  • небажано проводити МРТ обстеження, якщо встановлені металеві кліпси в судинах;

  • при наявності в анамнезі хірургічних операцій та чужорідних тіл (імпланів) необхідний сертифікат на вживлений матеріал або довідка від лікуючого лікаря, котрий виконував оперативне втручання про безпечність проведення МРТ з даним матеріалом.

 

 

  МРТ головного мозку

  МРТ хребта

  МРТ суглобів

  МРТ органів черевної порожнини

  МРТ молочних залоз

  МР-ангіоргафія

  МРТ з контрастуванням

bottom of page